Удави ги спомените

Удави ги спомените, денес во чашка алкохол или во длабочините на своето срце, закопај ги. Удави ги спомените, не ти се потребни, те дават тебе. Вистина е дека само тие остануваат, но доколку се болни, подобро е да се удават, фокусирајте се на создавање на нови, подобри, поубави. Создавајте спомени што нема да болат.

Author: P E

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *